Podcast

Het vuil van de straat

Niets laat vermoeden dat de keurige Macharius-en Heirniswijk in Gent in de 19e tot eind de 20ste eeuw maar een smerige plek was. Elf studenten Geschiedenis trokken de wijk in om zich niet alleen te verdiepen in een verleden van vervuiling, maar ook om te polsen hoe schoon en leefbaar de bewoners het er vandaag vinden.

Klimaatmarsen, mei plasticvrij en met zijn allen zwerfvuil gaan rapen. We lijken als 21ste-eeuwers wakker te zijn geschoten en volop onze schouders te willen zetten onder een betere leefomgeving. Maar ook pakweg honderd jaar geleden maakten burgers zich al zorgen over vervuiling en waren ze niet te beroerd om actie te ondernemen. In deze aflevering van Geheugenissen nemen we je mee naar een Gentse wijk die er nu heel netjes bijligt, maar waar ooit fabrieksschouwen zwarte rook de lucht in bliezen en het water rood kleurde van het bloed van het slachthuis. We gaan er op zoek naar sporen van die historische vervuiling en brengen zo heden en verleden samen. Zo merken we al gauw dat niet alleen vandaag burgers zich engageren voor een schonere en gezondere buurt, door aan stadslandbouw te doen of te dromen van stadskanalen waar je kan zwemmen, maar dat ook vroeger mensen zich verzetten tegen vervuiling en van hun buurt een betere plek trachtten te maken, door brieven te schrijven, muren te bekladden of zich te organiseren in actiegroepen.