Eos - Media

Video

Kristel Beyens legt in haar lezing de nadruk op de ontwikkelingen in het Belgische strafbeleid

Video

Miranda Boone belicht de evolutie van het strafbeleid in Nederland.

Video

Lien Kooijman schreef een pakkend lied over hoe haar grootmoeder, "ons bomma", het zwaarste bombardement ooit in de lage landen beleefde.

Blogportaal voor Wetenschap