Word vriend van de wetenschap

Wetenschappers moeten de samenleving informeren over hun onderzoek. Het engagement mag niet vrijblijvend zijn: het is belangrijk dat al wie wetenschap een warm hart toedraagt, daar resoluut voor uitkomt.

Eos Wetenschap wil hierin een voortrekkersrol spelen, door op onafhankelijke en kritische manier het onderzoek te vertalen voor een groot publiek én door een groep van gelijkgestemden rond zich te verzamelen die het belang van wetenschap onderschrijven en mee verspreiden. Word ook vriend van de wetenschap!

Vragen?
Voor alle vragen, verlengingen, betalingen, adreswijzigingen en bezorgklachten word je snel en gemakkelijk geholpen via eos@idecommedia.be of +32 (0)9/296 20 72.