Privacyverklaring

Algemeen

Audax Publishing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
  

Audax Publishing houdt zich aan de wettelijke voorschriften en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
  

Audax Publishing acht het van belang om u op de hoogte te stellen van onze diensten en de verwerking van uw (persoons-)gegevens.
Verwerking gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op de website, worden uw basisgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw profielgegevens) opgeslagen op een beveiligde server. Door uw aanmelding staat u Audax Publishing toe deze informatie te gebruiken om de interactie tussen u als gebruiker en Audax Publishing te optimaliseren.

Audax Publishing zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins vervreemden aan derden.
  

Cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren en uw persoonlijke instellingen te waarborgen, maakt Audax Publishing gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes software die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van de website geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website en diensten van Audax Publishing echter wel beperken.