DOE MEE MET #eosleeft

Eos Wetenschap wil 50.000 euro ophalen om kwaliteitsvolle en onafhankelijke wetenschapsjournalistiek in 2024 op peil te houden.

Al 131 mensen doneerden aan Eos Wetenschap vzw.

Op een smartphone? klik hier

Waarom is Eos Wetenschap vzw nodig?

In deze tijden van toenemende polarisatie, desinformatie en nieuwsmijden is het enorm belangrijk dat degelijke wetenschapsjournalistiek bestaat die toegankelijk is voor iedereen. Eos Wetenschap vzw kiest er dan ook bewust voor om geen online betaalmuur op te trekken. Dit betekent dat waardevolle wetenschapsjournalistiek voor iedereen beschikbaar blijft.

Eos Wetenschap vzw brengt wetenschap op mensenmaat en voert hierbij betrouwbaarheid, diepgang, relevantie en toegankelijkheid hoog in het vaandel. Met haar eigenheid biedt Eos een alternatief voor media voor wie wetenschappelijke berichtgeving niet prioritair is en die steeds vaker korter en eenvormiger nieuws brengen. Want diepgang en context is nodig om grote maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatopwarming, het mobiliteitsvraagstuk of de groeiende ongelijkheid het hoofd te bieden. 

Eos Wetenschap is sinds 2019 een redactionele vzw. Dit betekent dat elke binnenkomende euro ook effectief naar het uitvoeren van wetenschapsjournalistiek gaat. We zijn niet bezig met het verdelen van dividenden of het vergroten van de waarde van aandelen. Ons doel is de samenleving sterker en weerbaarder te maken met degelijke, onafhankelijke wetenschapsjournalistiek. 

Waarom lanceert Eos Wetenschap vzw een crowdfunding? 

Eos heeft enkele uitdagende jaren achter de rug, maar is er toch in geslaagd om niet in te boeten op kwaliteitsvolle journalistiek. We vragen nu jullie steun om met velen Eos Wetenschap vzw een financieel duwtje in de rug te geven om zo nog vele jaren onze maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen. 

Via abonnementen en subsidies kunnen we een groot deel van onze kosten dekken, maar het veranderende medialandschap maakt het halen van inkomsten uit nieuwsmedia steeds moeilijker. Die daling voelen we ook bij Eos Wetenschap vzw. We zijn volop bezig met het herdenken van ons verdienmodel om klaar te zijn voor de toekomst, maar dit is een traag proces.

Waarvoor zal dit geld dienen?

Ons minimale doel van 50.000 euro zal gaan naar het ondersteunen van de huidige werking van Eos.

We doen meer dan je denkt.

Eos Wetenschap vzw is niet enkel een magazine. Eos is een journalistiek multimediaal platform dat wetenschappelijke kennis vertaalt en verspreidt bij een Nederlandstalig publiek, een publiek dat de wereld beter wil begrijpen en beter maken, of ook gewoon wil bewonderen.

Eos is zowel online alsook offline actief bezig om wetenschap toegankelijk te maken voor iedereen resp. via een drukbezochte website, podcasts, sociale media en nieuwsbrieven en via events, magazines en prijzen.

Daarbovenop ondersteunen we met het project Iedereen Wetenschapper burgerwetenschap, helpen we jonge wetenschappers beter communiceren via trainingen, brengen we hen in contact met de bredere bevolking en zetten we beloftevolle onderzoekers in de verf met twee awards, de Eos Pipet (ism de Jonge Academie) en Eos POWER prijs.

De jaarlijkse Eos Wetenschapsprijs, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, maakt kansarme jongeren (derde graad secundair) warm voor wetenschap en technologie.

Wat als we meer ophalen?

Als we er in slagen om meer op te halen willen we aan al onze donors de mogelijkheid bieden om mee de koers van Eos te bepalen. Bij het bedrag van 75.000 euro krijgen jullie inspraak in de onderwerpkeuze van een nieuwe reeks podcasts over wetenschap. Bij het ophalen van 100.000 euro beslissen jullie mee over een geheel nieuw dossier waar onze journalisten mee aan de slag gaan. 

Wie is het publiek van Eos?

Wat kunnen jullie (nog) doen voor Eos Wetenschap vzw?

Naast geld doneren, kan je Eos Wetenschap vzw ook op andere manieren helpen.

Je kan een abonnement nemen op Eos Wetenschap of op Eos Psyche&Brein. 

Je kan je eigen sociale media en netwerk gebruiken om de missie van Eos Wetenschap te delen. Zo vergroot je mee onze community. Deel je ervaringen met anderen, volg ons op onze sociale mediakanalen, of leen een magazine uit aan een familielid. Maak onze familie groter.

Je kan advertentieruimte kopen in het magazine, op de website of in de nieuwsbrieven.

Maak deel uit van ons publiekspanel. Al 568 mensen gingen je voor. Als lid van het publiekspanel bouw je mee aan de toekomst van Eos Wetenschap door feedback te geven, bevragingen in te vullen of in gesprek te gaan met onze redactie. In ruil krijg je een blik achter de schermen bij Eos Wetenschap en maak je kans op verschillende prijzen (bv. redactiebezoek, duotickets of gratis abonnement).