Technologie

400 jaar sinds de eerste mechanische rekenmachine

400 jaar sinds de eerste mechanische rekenmachine

We zijn in het begin van de zeventiende eeuw, een tijd van grote astronomen, zoals Tycho Brahe, en Johannes Kepler. Het beroep van astronoom was toen moeilijker uit te oefenen dan nu. Natuurlijk geen computers, maar dat was niet het enige probleem. Er was toen ook nog geen deftige voorstelling van getallen voorhanden, de berekeningen gebeurden allemaal met breuken, en ja, met de hand dus. Ook de logaritme, het hulpmiddel bij uitstek bij zware berekeningen, was nog niet uitgevonden. Dat gebeurde pas in 1617 door John Napier. En ongeveer toen, ook dankzij onze Simon Stevin, geraakte alles in een stroomversnelling. In 1623 al was er de eerste mechanische rekenmachine, speciaal ontworpen voor Kepler door Wilhelm Schickard, een collega-astronoom. Het was het eerste rekentoestel met geautomatiseerde `overdrachten'.

Meer suikers uit populierenhout voor duurzamer papier en brandstof
Eos blogs

Meer suikers uit populierenhout voor duurzamer papier en brandstof

Een hittegolf in september, wie had dat tien jaar geleden durven voorspellen? Onze planeet en de hele biodiversiteit staan onder een stijgende druk door de opwarming. Tot nu toe gebruiken we planten voornamelijk als bronnen van voedsel en medicijnen, maar ze kunnen ook deuren openen naar andere mogelijkheden zoals voor duurzame papier- en biobrandstofproductie. Dit is een interessante strategie om de opwarming van de aarde te vertragen.