Onze redactie

Eos maandblad

Website: www.eoswetenschap.eu
Algemeen: redactie@eos.be
Telefoon: 03/680 24 90

Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever: Raf Scheers
Eindredacteur: Nele De Meyer
Redactie: Els Verweire, Ilse BoerenKim VerhaeghePeter Vanwijnsberghe
Webredacteur: Judith Stegen

 

Eos Psyche&Brein

Hoofdredacteur: Liesbeth Gijsel
Telefoon: 03/680 24 95
Website: www.eoswetenschap.eu/psyche-brein

 

Eos Tracé

Coördinator: Matthieu Van Steenkiste
Website: www.eostrace.be

 

Eos Iedereen Wetenschapper