Natuur & Milieu

Eerste hulp bij herbebossing

Eerste hulp bij herbebossing

Veel mensen willen helpen bij het herstel van beschadigde of verdwenen bossen. Maar welke projecten dragen ook echt bij aan de opslag van koolstof, de bescherming van de biodiversiteit en de levenskwaliteit van de lokale bevolking, en welke maken de problemen erger? We vroegen het aan tal van betrokkenen in Tanzania, Kenia en Oeganda. Wie een project wil starten of steunen, legden die uit, moet zich de volgende zeven vragen stellen.

Laat het gras maar groeien ... op radioactieve bodems
Eos Blogs

Laat het gras maar groeien ... op radioactieve bodems

De impact van radioactieve vervuiling is niet overal gelijk. Terwijl het ene bodemtype radioactieve deeltjes veilig vasthoudt, laat een ander type bodem radioactieve stoffen vlot opnemen door de gewassen die erop groeien. Begrijpen hoe radioactieve deeltjes zich gedragen in diverse bodems op onze planeet, is dus belangrijk om goed voorbereid te zijn op een eventuele radioactieve vervuiling.