Natuur & Milieu

Broeikasgassen in balans? De Zegge als opslagplaats

Broeikasgassen in balans? De Zegge als opslagplaats

In het natuurreservaat De Zegge in Geel doet ZOO Antwerpen onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide en methaangas. “De Zegge is een plek waar nog veel levend veen te vinden is in de bodem. Een veengebied is de perfecte opslagplaats voor CO2. Het is dus cruciaal om het te behouden én te weten wat haar impact is op de uitstoot van broeikasgassen”, legt wetenschapper Willem-Jan Emsens uit.