Kobe Coorevits

Kobe Coorevits

Kobe Coorevits, geboren in 1994, studeerde Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent met als specialisatie Landbouwkunde, en behaalde daar vervolgens een postgraduaat in klimaat-en weermodellen.  Momenteel werkt hij als doctoraatsstudent bij het instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) en is verbonden aan de KU Leuven. Tijdens zijn onderzoek focust hij zich op technieken en methoden om nauwkeurig en kosten-efficiënt stikstofemissies te meten in melkveestallen.

Meest behandelde onderwerpen: