Maarten Verbrugghe

Maarten Verbrugghe

Maarten Verbrugghe werkt als onderzoeker bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en werkt rond verdienmodellen in de landbouw. Daarnaast vertegenwoordigt hij het ILVO binnen een aantal Europese projecten. Specifiek voor het InnCoCells project werkt hij mee aan een technisch-economische haalbaarheidsanalyse.

Meest behandelde onderwerpen: