Archief

Van wetenschap naar 'there is no alternative'. Een kritische geschiedenis van de pandemie

Datum: Maandag 10 oktober 2022, van 19u30 tot 21u20 Afgelopen
Organisatie: Universiteit Antwerpen - Studium Generale
Locatie: Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Meer info: www.uantwerpen.be/nl/evenementen/studium-generale/programma/kritische-geschiedenis-pandemie

Studium Generale lezing door Bert De Munck (Universiteit Antwerpen)

In tijden van fake news en complotdenken geloven we graag dat wetenschap volstrekt neutrale en objectieve feiten aanlevert. Onder het motto ‘follow the science’ werd tijdens de Covid-19 pandemie gesteld dat beleid zich enkel maar hoeft te baseren op door experts aangeleverde data. Mensen die dit in vraag stelden werden in het beste geval ‘postmodernisten’ genoemd, als zouden ze wetenschap reduceren tot ‘een constructie’ of ‘een mening’. Nochtans is de werkelijkheid veel complexer dan de zwart-wit-tegenstelling wetenschap versus fake news doet vermoeden.

In deze lezing zal vanuit een historisch en wetenschapsfilosofisch perspectief worden aangetoond dat wetenschap geen neutrale en objectieve data aanlevert. Met de pandemie als casus zal worden geargumenteerd dat wetenschappelijke gegevens onvermijdelijk getekend zijn door de historische context waarin ze tot stand komen, dat ze verweven zijn met politieke referentiekaders en dat ze, bijgevolg, politieke en ethische keuzes veronderstellen – zoniet opdringen. Tijdens de pandemie was dit de keuze om op het biologische overleven te focussen, waar geen alternatief voor leek te bestaan. Een historische genealogie van de rol van de wetenschap in de pandemie zal duidelijk maken waarom we geen alternatief zagen.

Alle info: zie website

Pixabay
Pixabay