DIY

Spot nachtzwaluwen met Iedereen Wetenschapper

De nachtzwaluw is erg moeilijk waar te nemen. Dankzij bioloog Ruben Evens (Universiteit Hasselt) krijg je een unieke kans om dichterbij te komen. Tegelijk help je zijn doctoraatsonderzoek.

De nachtzwaluw is een bijzondere Limburgse inwoner. Het diertje komt in Vlaanderen enkel voor in de Kempen en de vogel spotten is enorm moeilijk. Doctoraatsstudent Ruben Evens onderzoekt het foerageergedrag, de conservatie en migratie van de nachtzwaluw. Om data te verzamelen, heeft hij jouw hulp nodig. Je hebt geen ervaring of diploma nodig, vogelliefhebber zijn is voldoende. Uiteraard zit er ook voor jou iets in: door mee te doen met dit project krijg je een unieke kans om dichter bij deze beschermde vogelsoort te komen. Ook leer je hoe je vogels moet ringen.

Wat ga je doen?

Foto's: Ruben Evens / Twitter

De nachtelijke inventarisatie gaat door op 14 juli in het Domeinbos Pijnven in Hechtel-Eksel en gebeurt onder professionele begeleiding. Je kan tot 7 juli inschrijven via de website van Iedereen Wetenschapper. Daarna krijg je via e-mail een uitnodiging met alle details.

Eerst krijg je een korte introductie waarbij je de nachtzwaluw wat beter leert kennen. Daarna volgen instructies om de inventarisatie goed uit te voeren. Je wordt naar de observatiepunten gebracht, waar je drie kwartier lang het gedrag van de vogels van dichtbij observeert en noteert. Om dubbeltellingen te vermijden wordt de groep deelnemers verspreid over het gebied. Na de observaties worden enkele vogels gevangen en geringd.

Er is geen voorkennis vereist; Een pluspunt is een goed gehoor, want aan de hand van de geluiden zal je observaties moeten doen.