Charlotte Jacob

Charlotte Jacob

Charlotte Jacob is sinds januari 2020 actief als doctoraatstudent en mandaatassistent aan het VIB-UAntwerp Centrum voor Medische Neurologie. De komende jaren zal ze de genetische oorzaken van frontotemporale dementie onderzoeken met behulp van muis en cel modellen.

Meest behandelde onderwerpen: