Stad steekt slakken in nieuw jasje

29 mei 2018 door MVDB

De verstedelijking lijkt invloed te hebben op de kleur van slakken.

Wetenschappers vermoeden dat de opwarming van de aarde de kleur van slakken beïnvloedt. In 2017 toonden onderzoeksresultaten aan dat de temperatuur invloed heeft op de kleur van de slakkenhuisjes. Zo waren de huisjes van slakken die in koudere gebieden voorkomen doorgaans donkerder dan die van slakken die op warmere locaties werden aangetroffen.

Op dicht bebouwde plaatsen ligt de temperatuur meestal hoger dan op het platteland. Onderzoekers merkten dan ook op dat slakken in de stad een lichter gekleurd huisje met zich meedragen dan slakken afkomstig uit niet-stedelijke gebieden. Dit is niet zo vreemd aangezien slakken met een lichter huisje beter bestand zijn tegen de hitte dan slakken met een donkerder huisje. Het lijkt wel alsof de verstedelijking slakken in een zomers jasje steekt.

De resultaten werden verzameld aan de hand van het SnailSnap-project, een initiatief van evolutiebioloog Menno Schilthuizen, die verbonden is aan het Leidse Naturalis Biodiversity Center. Voor het project werd een beroep gedaan op burgerwetenschappers, die voor de gelegenheid hun fototoestel bovenhaalden om tuinslakken te fotograferen. In totaal werden er bijna 10.000 foto’s ingestuurd.

Om een nog duidelijker beeld te krijgen van de biologische gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking, sporen de onderzoekers ook dit jaar zoveel mogelijk mensen aan om deel te nemen aan het project. Dankzij de SnailSnap-app kunnen ze gemakkelijk foto’s maken van de slakken. De app linkt de foto automatisch aan de gps-coördinaten van de vindplaats van de slak. Deze keer wil Schilthuizen onder andere ook bestuderen of een stedelijkere omgeving slakken brutaler maakt. Om deze gegevens te verzamelen hoopt hij op een grootschalige deelname aan het project.

Het onderzoek loopt nog en iedereen die in Nederland woont, mag deelnemen (meer info).