Elias Beck

Elias Beck

Elias Beck is doctoraatsonderzoeker bij de vakgroep biologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In de WILD onderzoeksgroep doet hij onderzoek naar de effecten van urbanisatie op processen van seksuele selectie binnen het vliegend hert. Concreet wil hij nagaan of de lichaamsbouw en het gedrag verschilt tussen kevers in de stad en in het bos.  

Meest behandelde onderwerpen: