Geraldine Clarebout en Jan Elen

Geraldine Clarebout en Jan Elen zijn beide professoren verbonden aan het Centrum voor Instructiepsychologie en –technologie van de KU Leuven. Hun onderzoek richt zich op het ontwerpen van leeromgevingen en het gebruik van hulpmiddelen in leeromgevingen. Ze waren tevens betrokken bij het ontwikkelen van de ICT-monitor voor het Vlaamse leerplichtonderwijs in opdracht van het departement Onderwijs.