Al in de middeleeuwen hielpen blindengeleidehonden

05 oktober 2023 door Filip van Brabander

Blindengeleidehonden zijn geen verschijnsel van de moderne tijden. Integendeel, blijkt uit dit gedigitaliseerd dertiende-eeuws manuscript met een afbeelding van een blindengeleidehond.

Volgens onderzoeker Krista Milne is dit om drie redenen duidelijk. De geholpen persoon heeft de ogen gesloten, in de middeleeuwse iconografie een teken van blindheid. Daarnaast is er de stok als hulpmiddel voor de blinde. En in de derde plaats is het duidelijk dat de hond de blinde man of vrouw leidt. Op andere afbeeldingen zag de onderzoeker hoe geleidehonden soms een kom in de bek hielden. In die kom konden mensen een almoes deponeren voor de blinde.

Door zowel dit soort afbeeldingen als teksten over het thema te analyseren, wil Milne achterhalen hoe men eeuwen geleden keek naar het inzetten van de honden. In de literatuur wordt geïmpliceerd dat de honden slecht getraind waren, elders staat dan weer dat de hulp van de honden wel degelijk op prijs werd gesteld.

Milne wil ook achterhalen welke sociale status de blinden en slechtzienden hadden. Veel van de afgebeelde personen leken aan lepra te lijden. Van die aandoening werden in de middeleeuwen velen blind. Door de associatie van lepra met blindengeleidehonden kan een negatief imago zijn ontstaan.