Auto-immuunziekten vergroten het risico op hart- en vaatziekten

Mensen die lijden aan één of meerdere auto-immuunziekten lopen meer risico op hart- en vaatziekten, blijkt uit Leuvens onderzoek.

Uit een bevolkingsonderzoek onder leiding van de KU Leuven blijkt dat zes procent van de cardiovasculaire voorvallen optreedt bij patiënten met een auto-immuunziekte, zoals reumatoïde artritis, diabetes type 1 en lupus erythematosus.

In het verleden heeft kleinschalig onderzoek al aangetoond dat er een link
bestaat tussen sommige auto-immuunziekten en het risico op hart- en
vaatziekten. Vanwege de beperkte opzet van die onderzoeken waren wetenschappers terughoudend om conclusies te trekken over de nood aan preventieve maatregelen.

De resultaten uit dit nieuwe onderzoek brengen daar mogelijk verandering in. De wetenschappers gebruikten een dataset van 22 miljoen anonieme patiëntendossiers uit het Verenigd Koninkrijk. Eerst filterden ze de data op patiënten bij wie recent een van negentien verschillende auto-immuunziekte werd vastgesteld. In een volgende stap bestudeerden ze het voorkomen van twaalf verschillende vasculaire aandoeningen. Die data vergeleken ze met de gegevens van mensen zonder auto-immuunziekten.

Preventie

Het risico op cardiovasculaire aandoeningen is voor mensen met een auto-immuunziekte gemiddeld 1,56 hoger dan voor mensen zonder auto-immuunziekte. Dat is vergelijkbaar met het bijkomende risico veroorzaakt door diabetes type 2, een andere ziekte die het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Afhankelijk van het aantal en het soort auto-immuunziekten, kan het risico zelfs 3,6 keer hoger zijn.

Het bijkomende risico treft vooral jonge mensen. Dat wijst erop dat auto-immuunziekten een grote rol spelen in het veroorzaken van vroegtijdige hart- en vaatziekten, met meer handicaps en een onevenredig groot verlies aan levensjaren tot gevolg.

In welvarende landen lijdt ongeveer tien procent van de bevolking aan een of meerdere auto-immuunziekten. Voor hen is het belangrijk om, net zoals voor diabetespatiënten, preventieve maatregelen te  nemen. ‘Waar we voor diabetespatiënten specifieke maatregelen hanteren om hun risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten te verlagen, zowel preventief als in de opvolging, is dat bij patiënten met auto-immuunziekten niet het geval,’ stelt Nathalie Conrad, hoofdonderzoeker aan de KU Leuven.

Bron: KU Leuven, België