Een op de vijf tumoren heeft dubbele mutatie

Een grootschalige studie naar de aard van kankertumoren wijst op een blinde vlek in het onderzoeksveld.

Tot voor kort achtten kankeronderzoekers de kans bijzonder klein dat er in het DNA op een en dezelfde plek twee mutaties zouden ontstaan. Er werd geen rekening mee gehouden bij tumoronderzoek. Maar uit een grootschalige studie, uitgevoerd door wetenschappers van de KU Leuven en het Londense Francis Crick Institute, blijkt die kans een stuk groter te zijn dan verwacht.

De onderzoekers analyseerden 2.658 stukjes DNA, afkomstig van 38 verschillende tumoren. In 21 procent van de onderzochte tumoren vonden ze een dubbele mutatie van dezelfde DNA-letter. 

Het DNA in onze cellen – zeg maar ons genetisch receptenboek – bestaat uit vier letters: A, T, C en G. Die letters vormen telkens een paar. De ene helft van het paar is afkomstig van de moeder, de andere komt van de vader. Als cellen zich vervolgens delen, wordt DNA gekopieerd, zodat iedere cel dezelfde informatie bevat. Bij die deling kunnen foutjes of mutaties ontstaan. Zo’n mutatie kan leiden tot een kankercel.

Statistisch gezien is de kans bijzonder klein dat bij een celdeling dezelfde letter in de maternale kopie muteert als bij de paternale. Toch komt zo’n dubbele mutatie voor bij een op de vijf tumoren, vonden de onderzoekers. 

De studie, die werd gepubliceerd in het vakblad Nature Genetics, toont volgens de onderzoekers aan dat er nood is aan accurate computermodellen om de ontwikkelingen van dubbele mutaties te volgen.

Bron: KU Leuven