Er bestaan 3 soorten diabetes, en het derde type wordt vaak vergeten

De meeste mensen kennen diabetes type 1 en type 2 wel. Recentelijk werd er een nieuw type ontdekt: type 3c.

Bij type 1 diabetes vernietigt het immuunsysteem de cellen die insuline aanmaken in de pancreas. De symptomen manifesteren zich meestal tijdens de kindertijd of de adolescentie. De patiënten moeten bijna altijd extra insuline krijgen.

Bij type 2 diabetes produceert de pancreas niet genoeg insuline. Dit type wordt vaak geassocieerd met overgewicht op middelbare leeftijd. De laatste jaren zijn er echter steeds jongere patiënten met type 2 diabetes.

Het recent ontdekte type 3c wordt veroorzaakt door schade aan de pancreas. Dit orgaan kan schade oplopen ten gevolge van pancreatitis, kanker of een operatie. Door deze schade krijgt de pancreas het moeilijk om insuline te produceren. Ook de productie van spijsverteringsenzymen (de eiwitten die instaan voor het verteren van voedsel) en andere  hormonen wordt bemoeilijkt.

De pancreas.

Een recente studie toont nu aan dat de meeste patiënten met type 3c diabetes foutief de diagnose van type 2 krijgen. Slechts 3% van de patiënten in een steekproef van 2 miljoen personen kregen de correcte diagnose van type 3c.

Misdiagnose Type 3c

Onderzoekers vrezen dat type 3c diabetes veel vaker voorkomt dan gedacht. Ze constateerden dat de meeste patiënten met dit type diabetes insulinebehandelingen nodig hebben. De patiënten moeten ook spijsverteringsenzymen innemen in de vorm van pillen.

De wetenschappers controleerden ook hoe goed de patiënten met type 3c hun bloedsuiker op peil kunnen houden. Hiervoor analyseerden ze de gezondheidsdossiers van 2 miljoen mensen in Engeland. Deze dossiers kregen ze van de Royal College of General Practitioners Research and Surveillance Database (RCGP RSC).

Bij volwassenen komt type 3c diabetes vaker voor dan type 1 diabetes

Ze zochten naar patiënten met een beschadigde pancreas ten gevolge van pancreatitis, kanker, een operatie… Schade aan de pancreas kan type 3c diabetes veroorzaken, maar dit is zeker niet altijd het geval. Het is niet duidelijk hoeveel patiënten met een beschadigde pancreas daadwerkelijk diabetes krijgen. Het is ook onduidelijk hoe lang het duurt vooraleer de ziekte de kop opsteekt.

Het onderzoek toont aan dat in volwassenen type 3c diabetes vaker voorkomt dan type 1 diabetes. Type 1 komt voor in 1% van de gevallen, type 3c in 1,6% van de gevallen.

De patiënten met type 3c diabetes hebben dubbel zo veel moeite om hun bloedsuiker op peil te houden dan de patiënten met type 2. Afhankelijk van de schade aan hun pancreas hebben ze ook veel vaker insulinebehandelingen nodig.

Type 3c diabetes kan nog lang na de initiële schade de kop opsteken. Soms zelfs meer dan tien jaar later. Door deze vertraging werd er eerst geen link gezien tussen de twee. Dit kan ook de reden zijn waarom de diagnose van type 3c diabetes vaak laattijdig wordt gesteld.

Een juiste diagnose is cruciaal omdat ze helpt bij een juiste behandeling. De medicijnen die gebruikt worden om type 2 diabetes te bestrijden, zoals gliclazide, zijn niet effectief in de behandeling van type 3c. Een misdiagnose is dus een verspilling van tijd en geld. Bovendien loopt de patiënt risico op een hoge bloedsuikerspiegel.

Het is dus noodzakelijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar type 3c diabetes, omdat dit type verrassend vaak voorkomt.

Vertaling: Silke Hendriks