Gezonde botten voor alle kinderen

De werkgroep Vitamine D van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde beveelt vitamine D aan voor alle kinderen tot 6 jaar en voor risicogroepen tot 18 jaar.

Vitamine D is belangrijk, onder andere voor gezonde botten en voor een goede werking van het immuunsysteem. Een tekort aan vitamine D is verantwoordelijk voor een defecte mineralisatie en mogelijk ernstige botmisvormingen.

Uit recente studies blijkt dat de vitamine D-status bij 40 procent van de schoolkinderen en bij 60 procent van de tieners in ons land lager is dan de streefwaarde, voornamelijk aan het einde van de winter. Een donkere huid, weinig blootstelling aan zonlicht, het winterseizoen, sterk bedekkende kledij en volledige zonbescherming zijn gekende risicofactoren voor een vitamine D-tekort. Ook bij zwangere vrouwen worden vaak lage spiegels vastgesteld die ze overdragen aan hun baby’s, al blijft de impact van lage spiegels op de baby’s onduidelijk.

Er bestaat wereldwijd veel discussie over het al dan niet standaard aanbevelen van vitamine D-supplementen aan gezonde kinderen en over de dosis van een dergelijk supplement. Er is wel nagenoeg consensus wereldwijd om tijdens het eerste levensjaar aan alle gezonde zuigelingen dagelijks (minstens) 10 microgram vitamine D te geven, ongeacht het seizoen, de voeding of andere mogelijk beïnvloedende factoren. Dat is nodig om rachitis te voorkomen, een aandoening bij kinderen die zorgt voor een verstoorde botopbouw.

Dagelijks buiten spelen

De werkgroep Vitamine D van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde onder leiding van dr. Anke Raaijmakers, stelt nu een hernieuwde aanbeveling voor die niet alleen geldt voor gezonde zuigelingen, maar ook voor kinderen en adolescenten tot 18 jaar. Concreet willen ze alle kinderen in Vlaanderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 jaar dagelijks een vitamine D-supplement van 10 microgram geven. Daarnaast bevelen ze alle kinderen die weinig buiten spelen, een donkere huid hebben, sterk bedekkende kledij dragen, systematisch een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor gebruiken, en/of overgewicht of obesitas hebben aan om het vitamine D-supplement ook na de leeftijd van 6 jaar te blijven nemen. 

De werkgroep is zich ervan bewust dat gezonde kinderen die veel buiten komen waarschijnlijk voldoende vitamine D aanmaken en dus geen supplement nodig hebben. Dagelijks buiten spelen bijvoorbeeld, minstens 15 minuten tussen 10 en 15 uur, volstaat voor kinderen met een lichte huid om voldoende vitamine D aan te maken, op voorwaarde dat de armen en de benen bloot zijn tussen mei en oktober. Maar een supplement van 10 microgram is zowel doeltreffend voor wie het nodig heeft, als niet schadelijk voor wie het niet nodig heeft. En daarenboven zal een eenduidig en makkelijk te volgen advies de therapietrouw wellicht bevorderen.