Is pijn beter te verdragen wanneer we ‘auw!’ roepen?

06 februari 2015 door GEW

Spontaan 'auw!' roepen als reactie op pijn bestaat in bijna alle culturen en talen. De kreet heeft dus blijkbaar een functie.

Volgens een onderzoek uit Singapore is pijn beter te verdragen als we 'auw!' of een andere kreet roepen.

De onderzoekers deden een reeks experimenten waaraan 55 studenten van gemiddeld 21 jaar van de universiteit van Singapore deelnamen(1). Ze moesten één hand gedurende drie minuten in een bak met water aan kamertemperatuur houden en vervolgens in een bak met ijskoud water van vier graden Celsius.

Deze proef herhaalden ze onder vijf verschillende condities. Bij de eerste proef mochten de deelnemers 'auw' zeggen en geen ander woord als ze pijn voelden. De tweede keer mochten ze niets zeggen, maar hoorden ze een opname van zichzelf waarin ze 'auw' riepen. De derde proef: ze mochten zelf niets zeggen en hoorden een andere stem 'auw' roepen. Bij de vierde proef mochten ze bij pijn op een knop drukken, maar moesten ze verder stil zijn. En in de vijfde proef ten slotte mochten ze niets zeggen en niets doen.

Gemiddeld hielden de studenten hun hand 30 seconden in het ijskoude water. Wie 'auw' mocht zeggen, en wie op een knop kon drukken, hield het ongeveer 5 seconden langer uit. 'Auw' horen van zichzelf of van een ander, had geen effect op de eigen pijndrempel. De onderzoekers concludeerden dat het 'vocaliseren' van pijn waarschijnlijk helpt om pijn beter te verdragen. Op een knop drukken zou ook helpen, maar is minder praktisch.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een kleine studie, met enkel jonge studenten, die matige controleerbare pijn vrijwillig doorstonden. Het is nog de vraag of dergelijke artificieel uitgelokte pijnsensaties te vergelijken zijn met pijn in het werkelijke leven, waarop je minder vat hebt, die je kan overvallen (zoals trappen op een legoblokje) en die soms doorspekt is met emotie.

De pijndrempel is slechts matig verhoogd: 35 seconden in plaats van 30 seconden wanneer studenten 'auw' mochten roepen. Of dit enige betekenis heeft, is niet duidelijk.

Het interessantste aan deze reeks experimenten is dat 'auw' roepen, wat in bijna alle culturen en talen voorkomt, blijkbaar een functie heeft. Meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

Conclusie

De studie suggereert dat mensen bij pijn spontaan 'auw' roepen, omdat dit de pijnbeleving een klein beetje kan verzachten.

Referenties

(1) Swee G, Schirmer A. On the Importance of Being Vocal: Saying "Ow" Improves Pain Tolerance. The Journal of Pain. Published January 23 2015

Meer gezondheidsnieuws onder de loep: