Is vapen wel zo veilig?

Er is dringend meer onderzoek nodig naar de elektronische sigaret. 

Elektronische sigaretten zijn op de markt gekomen als hulpmiddel om te stoppen met het roken van gewone tabaksproducten. Ze worden voorgesteld als veilige alternatieven, omdat ze niets verbranden en er zich bijgevolg geen toxische verbrandingsproducten zoals teer kunnen vormen. Maar dat werd niet voorafgegaan door toxicologische tests of langlopende veiligheidstests bij mensen. Die zijn nochtans wel vereist voor alle andere conventionele behandelingen en medische toestellen.

Of ze een goede manier zijn om de gewone sigaret af te zweren, staat op zich al ter discussie. Maar het is ook nog lang niet duidelijk of elektronische sigaretten minder schadelijk zijn dan gewone tabaksproducten. Want of ze het risico op longziekten zoals longkanker en COPD verhogen, kan pas duidelijk zijn tegen het midden van deze eeuw, wanneer de elektronische sigaret tientallen jaren werd gebruikt. 

Een elektronische sigaret verwarmt en verdampt een mengsel van glycerine,  propyleenglycol, nicotine en smaakstoffen die je inhaleert in de longen. Ze stoot vluchtige carbonylen, reactieve zuurstofverbindingen, furanen en metalen zoals nikkel, lood en chroom uit, waarvan de meesten schadelijk zijn voor de longen. 

E-sigaretten worden vooral gebruikt door ex-rokers, wat het onderzoek bemoeilijkt

Amerikaanse wetenschappers onder leiding van Robert Tarran van de universiteit van Noord-Carolina namen meer dan 5.000 studies over de elektronische sigaret onder de loep die tussen 1980 en eind juni 2019 verschenen. Ze vonden aanwijzingen dat het gebruik van de e-sigaret het risico op symptomen van luchtwegaandoeningen verhoogt zoals chronisch hoesten, de vorming van slijm en bronchitis. En dat vapen een negatief effect kan hebben op de cellen en de fysiologie van de longen en van het immuunsysteem. Daarbij komt nog dat e-sigaretten vrijwel uitsluitend worden gebruikt door ex-rokers, wat hetonderzoek bemoeilijkt.

Volgens de onderzoekers is het onmogelijk om in te schatten of elektronische sigaretten al dan niet gezonder zijn dan andere tabaksproducten, omdat er nog geen langlopende toxicologische of veiligheidsstudies bij mensen werden uitgevoerd. Ze pleiten ervoor dat de toestelletjes aan dezelfde regels worden onderworpen als alle andere farmaceutische producten.