Gezondheid

Zijn mensen met astma extra kwetsbaar in tijden van corona?

De coronavirusepidemie veroorzaakt veel angst en onzekerheid, zeker voor mensen met chronische luchtwegaandoeningen zoals astma. Sommige bronnen suggereren dat je cortisone moet vermijden. Wat met de cortisonepuffers voor astmalijders?

Mensen met astma kunnen zich zorgen maken om verschillende redenen. Allereerst vragen mensen met astma zich af of hun aandoening de kans op een besmetting met het coronavirus vergroot. En, indien ze besmet raken, of ze dan meer risico lopen op een ernstige vorm. Ook stellen ze zich de vraag of hun astmabehandeling een impact kan hebben. Geruchten doen de ronde dat cortisone gevaarlijk is. Mag je in deze tijden je puffer met cortisone gewoon gebruiken als je aan astma lijdt?

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Mensen met chronische aandoeningen, waaronder luchtwegaandoeningen zoals COPD en astma, worden beschouwd als risicopersonen. Je kan deze personen echter niet allemaal hetzelfde risico toekennen. De ernst van de onderliggende aandoening is bij iedereen verschillend. Een ouder persoon met een ernstige chronische longaandoening (bijv. COPD) kan je bijvoorbeeld niet vergelijken met een jong persoon met astma die af en toe nood heeft aan een puffer tijdens het sporten. 

Verkoudheidsvirussen, die ook tot de coronavirusfamilie behoren, kunnen wel een astma-aanvaluitlokken. Maar niet alle virussen zijn even ‘gevaarlijk’. Zo weten we dat griepvirussen (influenza) gemakkelijker een aanval uitlokken dan andere virussen. Het nieuwe coronavirus is nog onvoldoende bestudeerd om hierover uitspraken te kunnen doen. 

Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat mensen met astma meer kans hebben om een infectie met het nieuwe coronavirus op te lopen. Bovendien is er ook geen bewijs dat medicatie voor de behandeling van astma, zoals cortisonepuffers, cortisonetabletten of montelukast, mensen vatbaarder zou maken voor het virus of een corona-infectie kan verergeren. Integendeel, net nu is een juiste opvolging van je astmabehandeling zeer belangrijk. Een onderhoudsbehandeling stoppen of verminderen kan namelijk je klachten verergeren en een astma-aanval uitlokken. Zo kan er verwarring ontstaan of deze klachten nu te wijten zijn aan astma of aan een covid-19-infectie. Het samenvallen van deze epidemie met het allergieseizoen maakt het er natuurlijk niet gemakkelijker op.

Personen met matig en ernstig astma hebben mogelijk wel een hoger risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie. Dit komt doordat ze sowieso gevoeliger zijn voor ernstige astma-aanvallen en deze vaker doormaken. Overleg met je behandelend arts als je je zorgen maakt of nieuwe klachten ervaart naast astma.

Conclusie

Personen met astma blijken extra ongerust over het coronavirus. Dat is meestal niet nodig. De huidige kennis toont geen verhoogd risico op besmetting met het coronavirus. Ook niet als je medicatie voor astma gebruikt. Ga zeker door met je gebruikelijke behandeling, ook met cortisonepuffers. Je astmaklachten onder controle houden is, in deze tijden, net heel belangrijk.