Iris Maes

Iris Maes

Iris Maes (°1994) werkt momenteel als doctoraatsonderzoeker aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Universiteit Gent. In haar onderzoek focust ze zich op het promoten van een actieve levensstijl bij 65+’ers aan de hand van digitale technologieën, zoals smartphones en smartwatches. Meer specifiek probeert ze te achterhalen welke factoren het beweeggedrag van ouderen beïnvloeden in zeer korte tijdsspannes en hoe hierop ingespeeld kan worden met behulp van digitale gepersonaliseerde gezondheidsinterventies.

Meest behandelde onderwerpen: