Jan Mertens

Jan Mertens

Jan Mertens is halftijds docent groen- en natuurbeheer aan het Laboratorium voor Bos en Natuur (Universiteit Gent) waar hij onderzoek doet naar natuurontwikkeling op door de mens verstoorde bodems. Hij is ook verbonden aan HOGENT waar hij het vak bosbeheer geeft en betrokken was bij het Biodivers zorggroenproject.

Meest behandelde onderwerpen: