Kim Lecoyer

Kim Lecoyer

Kim Lecoyer (°1982) is Master in de Sociale en interculturele Psychologie, Master in de Arabistiek en Islamkunde en ze behaalde ook een ManaMa in Wereldgodsdiensten, Interreligieuze Dialoog en Religiestudie. Ze doctoreerde in de Rechten aan het Centrum voor Mensenrechten van de Universiteit Gent, waar ze onderzoek verrichte naar conflicten en bemiddeling in Belgische moslimgezinnen. Momenteel doceert Kim in de opleidingen Orthopedagogie en Gezinswetenschappen aan de Odisee Hogeschool. Als onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van diezelfde Hogeschool werkt ze rond thema’s in verband met culturele en religieuze diversiteit in relatie tot gezinsleven en gezinsondersteuning.

Foto: © Kevin Faingnaert

Meest behandelde onderwerpen: