Aarde neemt meer CO2 op

01 augustus 2012 door Eos-redactie

Hoewel de hoeveelheid CO2 die we uitstoten blijft toenemen, blijven planten en de oceanen daar ongeveer de helft van opslorpen.

Hoewel de hoeveelheid CO2 die we uitstoten blijft toenemen, blijven planten en de oceanen daar ongeveer de helft van opslorpen. Dat melden Amerikaanse wetenschappers in Nature.

De onderzoekers vergeleken de CO2-uitstoot tijdens de voorbije 50 jaar met de concentraties koolstofdioxide in de atmosfeer. Daaruit bleek dat de CO2-uitstoot sinds 1960 is verviervoudigd - voornamelijk door verbranding van fossiele brandstoffen - en dat tegelijk de hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen door ecosystemen op aarde is verdubbeld.

Hoewel dat enigszins goed nieuws is - de impact van onze uitstoot wordt er door afgezwakt - hoeven we daar volgens de onderzoekers toch niet al te vrolijk van te worden. 'De vraag is immers niet of de natuurlijke opslag van CO2 zal afnemen, maar wanneer', aldus Caroline Alden van de University of Colorado, een van de auteurs van de studie. 'Als de natuurlijke opslagreservoirs verzadigd raken zoals modellen voorspellen, zal de impact van onze uitstoot verdubbelen.'
Bovendien maken wetenschappers zich zorgen om de verhoogde opslag van CO2 in de oceanen. Die heeft een verzurend effect, nefast voor koraal en andere zeebewoners met een kalkskelet.

Uit eerdere recente studies bleek al de ecosystemen op verschillende plaatsen ter wereld minder CO2 absorberen. Maar de nieuwe studie in Nature toont aan dat de globale trend vooralsnog stijgend is.

Ondanks die natuurlijke absorptie is de CO2-concentratie in de atmosfeer gestegen van 280 ppm (deeltjes per miljoen) voor de industriële revolutie tot 394 ppm vandaag. Verwacht wordt dat dat in 2016 400 ppm zal zijn. Volgens de berekeningen van de Amerikaanse onderzoekers kwam tussen 1959 en 2010 ongeveer 350 miljard ton koolstof vrij - grofweg 1 biljoen ton CO2 - door verbranding van fossiele brandstoffen en veranderingen in landgebruik. (ddc)