Amazonewoud niet zo divers

17 oktober 2013 door Eos-redactie

Het Amazonewoud huisvest ongeveer 16.000 verschillende boomsoorten, maar bijna de helft van alle bomen behoort tot één van de 227 meest voorkomende soorten.

Het Amazonewoud huisvest ongeveer 16.000 verschillende boomsoorten, maar bijna de helft van alle bomen behoort tot één van de 227 meest voorkomende soorten.

Een team van meer dan 100 wetenschappers, onder leiding van Hans ter Steege van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden catalogeerde op 1.170 plaatsen verspreid in het Amazonewoud alle bomen met een stam dikker dan 10 centimeter. Hiermee maakten ze voor het eerst een ruime inschatting van de diversiteit doorheen het volledige Amazonewoud. Voordien bleef dergelijk onderzoek beperkt tot lokale studies. Daardoor was zelfs nog niet geweten wat de meest voorkomende boomsoort in het woud is.

Dat is nu wel duidelijk: het is de palmsoort Euterpe precatoria. Amper 227 van de 16.000 boomsoorten is ‘hyperdominant’. Ze specialiseren zich in specifieke omgevingen, zoals moerassen of zandgrond. Het onderzoek verduidelijk dat ecosystemen in het Amazonewoud, die tot de meest diverse op aarde behoren, afhankelijk zijn van een beperkt aantal boomsoorten. Het onderzoek is gepubliceerd in Science. (kv)