Atalanta, veruit de meest getelde vlinder in Vlaamse tuinen

08 augustus 2016 door Eos-redactie

Natuurliefhebbers in Vlaanderen telden afgelopen weekend weer massaal vlinders. Uit de eerste resultaten blijkt de atalanta met grote voorsprong de meest gespotte vlindersoort.

De atalanta is een grote zwarte dagvlinder met witte en oranje banden en werd dit weekend in alle Vlaamse provincies de meest getelde vlindersoort. Ook vorig jaar was dat het geval, maar toen werd het een nek-aan-nekrace met het klein koolwitje. Dit jaar werden meer dan dubbel zoveel atalanta’s gemeld dan kleine koolwitjes, de nummer 2. Het oranje zandoogje maakt de top drie compleet. Ook in Nederland kwam de atalanta dit weekend als de uitgesproken winnaar uit de bus.

De atalanta is een trekvlinder die elk jaar opnieuw in het voorjaar Vlaanderen en de rest van Europa koloniseert vanuit Spanje en Frankrijk. “Ondanks het miezerige voorjaar wisten veel exemplaren onze streken te bereiken. Het regenweer zorgde vervolgens voor een weelderige plantengroei, waardoor de rupsen zich dit jaar extra goed konden ontwikkelen. Het zijn die jonge vlinders die we afgelopen weekend konden zien rondfladderen, in grotere aantallen dan andere jaren”, zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt.

In een gemiddelde Vlaamse tuin vlogen afgelopen weekend 14 vlinders van 5 verschillende soorten. Daarmee geldt 2016 als een matig vlinderjaar.

De voorlopige top-10 voor Vlaanderen ziet er als volgt uit:

1. Atalanta
De atalanta (een grote zwarte vlinder met witte en oranje banden) is een trekvlinder die elk jaar opnieuw in het voorjaar Vlaanderen en de rest van Europa koloniseert vanuit Spanje en Frankrijk. Minder dan andere soorten hadden ze last van het sombere voorjaar, terwijl de rupsen van de vlinder extra veel voedsel hadden

Atalanta (credit: Diane Appels)

2.Klein koolwitje
Het klein koolwitje is de meest constante vlinder in onze Vlaamse tuinen en door de jaren heen de meest verspreide vlinder. Hij vindt in onze tuinen dan ook voldoende waardplanten om eitjes op te leggen, dat zijn zowel inheemse koolachtigen als de verschillende soorten kolen in onze moestuinen.

Klein koolwitje (Credit: Diane Appels)

3.Oranje zandoogje
Het oranje zandoogje is niet in alle provincies even talrijk en staat in Antwerpen en Limburg zelfs niet in de top-10. Maar de hoge aantallen in Oost- en West-Vlaanderen brengen hem nationaal wel op de derde plaats.

Oranjezandoogje (credit: Dieder Plu)

4. Kleine vos
De kleine vos staat in alle provincies in de top-10, maar er zijn grote verschillen. De aantallen liggen ook merkelijk lager dan de voorbije jaren. Hij werd in 1 tuin op 3 gezien, terwijl dat de vorige jaren nog in de helft van de tuinen was. In 2014 was de kleine vos zelfs de talrijkste soort tijdens het vlinderweekend.

5. Distelvlinder
Distelvlinders zijn trekvlinders die in sterk wisselende aantallen onze streken bereiken. Dit voorjaar waren dat er niet zo veel. Maar hun rupsen konden wel goed ontwikkelen op distels en brandnetels waardoor de soort het dit jaar al bij al niet slecht deed.

6. Dagpauwoog
De alombekende dagpauwoog kende dit jaar een slechte start door het natte voorjaar. In juli herpakte de vlinder zich echter, en was hij samen met de Atalanta bijna overal de meest waargenomen vlinder. Tijdens het vlinderweekend leek hij echter al over zijn vliegpiek heen, waardoor er minder werden gemeld dan verwacht. De soort haalde wel in alle provincies de top-10.

Dagpauwoog (credit: Diane Appels)

7. Bruin zandoogje
Het bruin zandoogje is een vlinder van graslanden, die daar heel hoge dichtheden kan bereiken. Ook in tuinen wordt hij regelmatig gezien, vooral als er stukken hoog gras zijn, of als er in de omgeving graslanden te vinden zijn.

8. Groot koolwitje
Het groot koolwitje is de grote broer van het klein koolwitje en een iets minder talrijke maar toch veel geziene gast, vooral in moestuinen.

9. Citroenvlinder
De citroenvlinder werd vooral in de provincies Antwerpen en Limburg regelmatig gezien, en minder in de overige provincies. De aantallen lagen echter lager dan de voorbije weken. Vermoedelijk ging een groot deel van de citroenvlinders in zomerrust, een fenomeen waarbij de vlinders voor langere periodes in rust gaan om energie te sparen en zo langer te kunnen leven.

Citroenvlinder (credit: Diane Appels)

10. Bont zandoogje
Het bont zandoogje was in 1 op 4 tuinen aanwezig en blijft het goed doen in de Vlaamse tuinen.