Dieren met complexer dieet zijn intelligenter

23 april 2014 door Eos-redactie

Dieren met een meer gevarieerd dieet zijn slimmer, blijkt uit intelligentietests bij 36 diersoorten.

Dieren met een meer gevarieerd dieet zijn slimmer, blijkt uit intelligentietests bij 36 diersoorten.

Een internationaal team van onderzoekers peilde naar het IQ van 36 diersoorten met behulp van twee testjes. In de eerste test werd een stukje voedsel verstopt onder één van drie omgedraaide potjes. Aanvankelijk ging het voedsel altijd onder pot A, waardoor de dieren – van eekhoorns over olifanten tot mensapen – na enige tijd leerden waar ze het voedsel konden vinden. Daarna begon de echte test. De onderzoekers plaatsten het voedsel opnieuw onder pot A, maar verplaatsten het stukje voedsel daarna zichtbaar voor het dier naar pot C. De minder intelligente dieren grepen meteen naar pot A, want ze hadden geleerd dat daar altijd voedsel te vinden is. Ze hadden dus niet door dat het voedsel was verplaatst. De meer intelligente dieren grepen wel meteen naar pot C.

In een tweede test werd het voedsel in een ondoorzichtige buis verstopt. Na enige tijd wisten de dieren dat ze het voedsel langs de zijkant van de buis konden bereiken. Daarna vervingen de wetenschappers de ondoorzichtige buis door een doorzichtige. De minder intelligente dieren waren te gefocust op het voedsel, waardoor ze tegen de doorzichtige wand grepen, en dus leken te zijn vergeten dat ze het voedsel langs de zijkant konden grijpen. De wetenschappers vergeleken de testscores vervolgens met een reeks ecologische, sociale en herseneigenschappen van de dieren, en leidden daar uit af dat dieren met een groter absoluut brein – dus niet in verhouding tot het lichaamsgewicht – beter scoorden, net als dieren met een complexer dieet. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift van de Proceedings of the National Academy of Sciences. - KV