Drie mogelijke reddingen voor koraalriffen

08 juni 2017 door MVS

Vervuiling, klimaatverandering en overbevissing bedreigen tropische koraalriffen. De verschillende soorten koraalrif behouden gaat niet, hun essentiële functies wel.

In een rapport in Nature schetst een internationaal team onderzoekers de onzekere toekomst van tropisch rif. Mede door toedoen van de mens is er veel schade aan de tropisch koraalriffen, zoals verbleking die niet meer kan worden teruggedraaid.

Door de schade verliezen we veel biodiversiteit en tegelijk een aantal zogenoemde ecosysteemdiensten voor miljoenen mensen, vooral in de ontwikkelingslanden. Ecosysteemdiensten zijn producten, zoals vis en schelpdieren, of diensten, zoals natuurlijke kustbescherming en toerisme.

Volgens de wetenschappers zit hun uitdaging in het vinden van alle cruciale functies van de koraalecosystemen. Daarop kunnen overheden en beheerders maatregelen baseren om de veerkracht van de riffen ten behoeve van ecosysteemdiensten zoveel mogelijk te behouden.

Tot nu beperkte het onderzoek naar koraalriffen zich tot ecologische gevolgen. Maar het is essentieel om ook interacties met het sociale systeem mee te nemen. Een voorbeeld daarvan is een afname in het visbestand, waarop vissers efficiëntere manieren gaan zoeken om te vissen, waardoor de afnemende visstand verder versneld wordt. Koralen zijn in hoge mate afhankelijk van vis die de snelgroeiende macroalgen weg grazen.  

Het onderzoeksteam onderscheidt drie oplossingsrichtingen die gelijktijdig uitgevoerd moeten worden:

  1. Het verzwakken of verlagen van de stressfactoren, dus klimaatverandering, maar gemakkelijker is het voor lokale overheden of beheersinstanties om lokale thema’s aan te pakken, zoals overbevissing en vervuiling.
  2. Manieren zoeken waarop stressfactoren minder impact hebben op het systeem, zoals vistuig dat minder schade toebrengt, of meer warmte-tolerante koraalsoorten.
  3. Overheden en beheerders kunnen maatregelen nemen om de mechanismen die zichzelf versterken te verzwakken, om zo een omslag in het ecosysteem te voorkomen. Het bieden van alternatieve inkomstenbronnen aan vissers bij afnemende visstanden is daar een voorbeeld van.

Drie oplossingen