Fruit doet primatenbrein groeien

28 maart 2017 door DDC

Niet de complexiteit van hun sociaal leven, maar hun dieet voorspelt de omvang van de hersenen van apen.

Sociale complexiteit – zoals leven in grote groepen – leidt tot cognitieve complexiteit. Zo luidt de ‘sociale brein hypothese’,  die stelt dat complexe sociale contacten de belangrijkste drijvende kracht achter intelligentie zijn. Amerikaanse wetenschappers plaatsen daar in Nature Ecology & Evolution grote vraagtekens bij. Het voedingspatroon van primaten blijkt hun intelligentie veel beter te voorspellen.

Niets bleek de hersenomvang zo goed te voorspellen als wat de apen aten

De wetenschappers analyseerden gegevens over de hersenomvang, het voedingspatroon en het sociaal leven van meer dan 140 primatensoorten. Dat zijn er drie keer meer dan tot dusver in studies naar dit onderwerp werden opgenomen.

Ze keken niet alleen naar de grootte van de groepen waarin de dieren leven, maar ook naar hun liefdesleven – zijn de dieren mono- of polygaam? – en de manier waarop de hiërarchie in de groep wordt bepaald.Niets bleek de hersenomvang echter zo goed te voorspellen als wat de dieren aten. Rekening houdend met verschillen in lichaamsgewicht, hebben soorten die vooral fruit eten 25 procent grotere hersenen, dan soorten die zich vooral met bladeren en ander plantenmateriaal voeden.

Vruchten bevatten meer energie dan moeilijk te verteren bladeren, en een groter brein heeft veel energie nodig. De vraag blijft dan waarom die extra beschikbare energie in een groter brein werd geïnvesteerd en niet in iets anders. Daar komt volgens de aanhangers van de sociale brein hypothese de sociale complexiteit weer op de proppen. ‘Dieet en sociale complexiteit zijn geen alternatieve verklaringen’, vertelde Robin Dunbar (University of Oxford), een van de grondleggers van de hypothese, aan Science. ‘Ze zijn complementair.’

Volgens de auteurs van de nieuwe studie is er nog een tweede optie. Fruit eten vergt vaak meer intelligentie: je moet het weten te vinden, plukken, openen, pellen,… Zo kan dieet wel degelijk een drijvende kracht achter toenemende intelligentie zijn. Het lijkt er dus op dat de discussie over het aandeel van voeding en sociale complexiteit in de evolutie van het primatenbrein nog wel even zal blijven duren.