Hoeveel mogen we nog uitstoten?

25 februari 2016 door Eos-redactie

Als we de opwarming van het klimaat willen beperken tot twee graden Celsius, mogen we nog 590 tot 1240 miljard ton CO2 uitstoten. Dat is een pak minder dan huidige schattingen.

Als we de opwarming van het klimaat willen beperken tot twee graden Celsius, mogen we nog 590 tot 1240 miljard ton CO2 uitstoten. Dat meldt een internationaal team wetenschappers in het vakblad Nature Climate Change.

Een opwarming met maximaal twee graden Celsius ten opzichte van de temperatuur vòòr de industriële revolutie, is de internationaal afgesproken grens die de ergste gevolgen van de de klimaatverandering moet voorkomen. Maar hoeveel broeikasgassen we nog kunnen uitstoten zonder die grens te overschrijden, is niet duidelijk. Eerdere schattingen van het ‘koolstofbudget’ varieerden van 590 tot 2390 miljard ton CO2. Volgens de nieuwe berekening is het dus een pak minder.

‘De verschillen tussen de schattingen van het koolstofbudget hebben verschillende oorzaken’, zegt de Belgische Joeri Rogelj (International Institute of Aplied Systems Analysis (IIASA)) die het onderzoek leidde. ‘Veel hangt bijvoorbeeld af van de mate waarin je rekening houdt met de uitstoot van andere broeikasgassen, naast CO2. Sommige eerdere schattingen keken enkel naar de uitstoot van CO2, en niet naar andere gassen zoals methaan. Terwijl we natuurlijk veel meer uitstoten dan CO2 alleen. Daarnaast verschillen modellen in de manier waarop ze de impact van die uitstoot op het klimaat berekenen.’

De nieuwe studie neemt de verschillen tussen alle eerdere schattingen onder de loep, en bepaalt op welke waarde we het klimaatbeleid het best baseren. ‘Dat hebben we gedaan door rekening te houden met de onzekerheden van het klimaatsysteem – bijvoorbeeld hoeveel CO2 de oceanen nog zullen opnemen als het warmer wordt –, de uitstoot van verschillende gassen en de interacties tussen die uitstoot’, zegt Rogelj. ‘Zo stoten kolencentrales bijvoorbeeld ook sulfaten uit, die een koelend effect hebben.’

Op dit moment stoten we zo’n 40 miljard ton CO2 per jaar uit. ‘We moeten onze uitstoot dus snel beperken, en streven naar een koolstofneutrale samenleving halfweg deze eeuw’, zegt Rogelj. ‘Lukt dat niet, dan kunnen we enkel proberen om koolstof terug uit de atmosfeer te halen. De klimaattop in Parijs heeft een momentum voor actie gecreëerd. Maar het komende decennium zal uitwijzen of we echt in staat zijn het tij te keren en te evolueren naar een koolstofarme samenleving.’

Meer over de klimaatverandering in ons online dossier: