Invasieve planten roeien zelden soorten uit

16 januari 2013 door Eos-redactie

Planten die een ecosysteem binnendringen en domineren beïnvloeden de biodiversiteit maar elimineren zelden inheemse soorten.

Planten die een ecosysteem binnendringen en domineren beïnvloeden de biodiversiteit maar elimineren zelden inheemse soorten.

Hoewel studies bewijzen dat invasieve soorten zorgen voor verlies aan biodiversiteit gebeurt het eerder zelden dat een invasieve plant een inheemse soort laat uitsterven. Sterker nog: sommige onderzoeken suggereren juist dat invasieve soorten voor meer biodiversiteit zorgen. Een tegenstrijdigheid waar onderzoekers aan de Washington University een antwoord op zochten.

Blijkt dat een verschil in oppervlakte leidt tot het verschil in resultaten. Wetenschappers die een verlies aan biodiversiteit noteerden onderzochten slechts een kleine lap grond (minder dan 25 m²) terwijl hun confraters met de tegengestelde resultaten op grotere schaal planten bestudeerden. Powell en collega’s namen de proef op de som en bestudeerden drie boslandschappen met indringer. En inderdaad: op kleine schaal reduceerde de invasieve plant de soortenrijkdom fors terwijl er op een grotere oppervlakte minder verschil merkbaar was.

De onderzoekers zagen ook dat veel voorkomende inheemse soorten harder lijden onder de indringer dan zeldzame planten. Mogelijk omdat de wijdverspreide soorten een grotere gebiedsoverlapping met het nieuwe gewas hebben terwijl zeldzame planten beter zijn gewapend tegen dominante soorten. In enkele gevallen profiteert de zeldzame soort zelfs van een indringer en komt ze proportioneel vaker voor dan voordien. Hoe dan ook: een woekerende vreemde plant in een ecosysteem zal op kleine oppervlakten andere planten wegduwen terwijl op grote schaal de inheemse soorten blijven bestaan. Al is dat dan in kleine(re) aantallen.

De onderzoekers bestudeerden drie verschillende boslandschappen in de V.S.: in Florida, Missouri en Hawaii. Ze bekeken gebieden van 500 m² waar de invasieve soort al ruimschoots aanwezig was en gebieden waar de indringende plant niet of amper voorkwam. Andere variabelen, zoals topografische omstandigheden of inheemse soorten, werden zo veel mogelijk gelijk gehouden. (tn)