Lage drukgebied, laag libido voor insecten

02 oktober 2013 door Eos-redactie

Insecten passen hun paargedrag aan naargelang de luchtdruk.

Wanneer de weerman op televisie naar een lagedrukgebied wijst weet u dat de kans groot is dat er slecht weer aankomt. Insecten weten dat ook, maar zij hebben geen weerman nodig: ze voelen de drukverschillen zelf. En dat beïnvloedt hun gedrag.

Wetenschappers onderzochten het paargedrag van een kever, nachtvlinder en bladluis onder veranderende luchtdrukomstandigheden. Wanneer de luchtdruk daalt haspelden mannelijke kevers hun paargedrag sneller af en waren vrouwelijke nachtvlinders minder geneigd een mannetje aan te trekken.

Een dalende luchtdruk wordt geassocieerd met regen en wind waardoor parende insecten meer kans lopen gewond te raken. De nog kleinere bladluizen waren niet enkel bij dalende maar ook stijgende luchtdruk minder geïnteresseerd in de voortplanting, omdat beide fenomenen voor de diertjes gevaarlijke wind met zich meebrengt.

Onderzoek José Maurício Bento van de universiteit van São Paulo, die meewerkte aan de studie: ‘De resultaten tonen dat drie erg verschillende insectensoorten aspecten van hun seksueel gedrag aanpassen omwille van de veranderende barometrische druk. Het verschil in gedrag als reactie daarop kan gerelateerd zijn aan verschillen in grootte, vliegbekwaamheid en periodiciteit van de paring.’ De groep wetenschappers willen nu meer onderzoek doen naar de mechanismen achter het fenomeen. (tn)