Natuur & Milieu

Mug tegen mug

Door muggen los te laten die virusbestrijdende bacteriën bij zich dragen, kan het aantal besmettingen met dengue fors dalen.

Dit is een artikel van:
Eos Wetenschap

Wetenschappers zijn erin geslaagd het aantal symptomatische besmettingen met dengue met ruim driekwart te reduceren. Dat deden ze door muggen uit te zetten die Wolbachia-bacteriën bij zich dragen. 

Ruim de helft van de insectensoorten hebben van nature Wolbachia-bacteriën in hun lichaam. Bij de Aedes aegypti-mug, die naast dengue ook het zika-, gelekoorts- en chikungunya-­virus verspreidt, is dat niet het geval. Uit eerder onderzoek blijkt dat als je muggen met de bacterie opzadelt ze nadien minder goed in staat zijn virussen te verspreiden. Dat komt doordat de bacteriën in de lichaamscellen van de mug in competitie gaan met het virus. Het kan zich daardoor minder goed vermeerderen.

Wolbachia-bacteriën worden via de eitjes aan de nakomelingen doorgegeven. Het idee is simpel: je laat muggen die drager zijn van de bacteriën los, en doordat ze zich met hun wilde soortgenoten voortplanten, zullen ze Wolbachia-bacteriën in de muggenpopulatie verspreiden.

‘Hopelijk wordt deze technologie ook in Europa toegelaten, want door de klimaatverandering zal de ziekte hier oprukken’

Onderzoekers van het World Mosquito Program zetten in de Indonesische stad Yogyakarta een gerandomiseerde controlestudie op. In twaalf zones in de stad werden herhaaldelijk muggen met Wolbachia-losgelaten, in twaalf andere gebieden niet. Tijdens de duur van de studie stelden ze 318 symptomatische gevallen van denque vast in het controlegebied, tegenover 67 in de behandelde zones. Dat is een reductie met ruim 75 procent. Het aantal geïnfecteerden dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen, daalde met 86 procent.

De onderzoekers zien de methode als een nieuwe, effectieve manier om dengue te bestrijden. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat jaarlijks 100 tot 400 miljoen mensen in de tropen en subtropen de ziekte oplopen. ‘Dit is een doorbraak in de strijd tegen dengue’, zegt entomoloog Ruth Müller (Instituut voor Tropische Geneeskunde), die niet bij het onderzoek betrokken was. ‘Ik hoop dat deze technologie ook in Europa wordt toegelaten, want door de klimaatverandering zal de ziekte hier oprukken.’

Bron: World Mosquito Program