Oplossen is geen oplossing

05 juli 2013 door Eos-redactie

Het gebruik van detergenten na een olieramp schaadt vissen.

Na een olielek op zee worden soms detergenten ingezet om de olie op te lossen. Hoewel zo kan worden vermeden dat de olie de kust bereikt en vogels en zeezoogdieren besmeurd raken, is de techniek niet zonder risico voor dieren die onder het wateroppervlak leven. Dat melden Franse wetenschappers op de conferentie van de Society for Experimental Biology in het Spaanse Valencia.

De onderzoekers onderzochten in het lab de effecten van detergenten op Europese zeebaars. Ze lieten de dieren tegen stroming in zwemmen en testten hun vermogen om om te gaan met zuurstoftekort en temperatuurstijgingen. Vervolgens stelden ze de vissen gedurende 48 uur bloot aan olie, olie en detergent en enkel detergent. Na 6 weken voerden ze dezelfde tests opnieuw uit.

De aan olie blootgestelde vissen scoorden op alle tests slechter, en de toevoeging van detergent versterkte dat effect nog. Het detergent alleen bleek geen schadelijke effecten te hebben.

Een behandeling met detergenten kan de kust en aan het wateroppervlak levende dieren beschermen, maar zorgt er wel voor dat de olie zich verspreidt in de waterkolom, met potentieel nadelige gevolgen voor de dieren die daar leven, besluiten de onderzoekers. Bij een keuze voor het gebruik van detergenten moeten bijgevolg effecten boven en onder water tegen elkaar worden afgewogen.

Met hun onderzoek willen de wetenschappers betrouwbare tests ontwikkelen om de gezondheid van vissen te onderzoeken en ecologische effecten in te schatten. (ddc)