Pauze in klimaatopwarming weerlegd

05 januari 2017 door Eos-redactie

De opwarming van het klimaat vertraagde niet tijdens het begin van deze eeuw.

Tussen 1998 en 2012 leek het klimaat minder snel op te warmen. Zelfs het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) meldde in 2013 dat de gemiddelde temperatuur de laatste 15 jaar minder snel was toegenomen dan voordien. Een nieuwe studie in het vakblad Science Advances, trekt die stelling in twijfel.

De nieuwe studie bevestigt een eerder onderzoek door de US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dat vorig jaar in Science verscheen. Daarin meldden de wetenschappers dat een onderschatting van de oceaantemperaturen aan de basis ligt van de vermeende pauze.

De oceaantemperatuur wordt nu vooral gemeten met boeien in plaats van op schepen, zoals tot eind jaren 1990 gebruikelijk was. Die nieuwe metingen leveren iets lagere temperaturen op, zodat ze de opwarming voor een stuk maskeren, betoogden de NOAA-onderzoekers. Hou je daar rekening mee, dan is het oceaanwater sinds 2000 0.12 graden Celcius per decennium warmer geworden. Dat is bijna twee keer zo snel als de eerdere schatting van 0.07 °C en even snel als in de voorgaande dertig jaar.

De nieuwe studie bevestigt de conclusie van het NOAA-onderzoek. De wetenschappers werkten met drie afzonderlijke datasets, om fouten door het combineren van verschillende soorten metingen te vermijden: metingen door satellieten, boeien en drijvende robots. In alle drie de gevallen strookte de reconstructie van de evolutie van de temperatuur met het NOAA-onderzoek: de temperatuur steeg met 0.12 °C per decennium en van een pauze is geen sprake. (ddc)