Prehistorische Brexit

05 april 2017 door TDC

Groot-Brittannië werd afgesplitst van het vasteland door twee catastrofale overstromingen tijdens de ijstijd.

Het is niet de eerste keer dat Groot-Brittannië zich afsplitst van Europa. Tot 450.000 jaar geleden kon je van Calais naar Dover wandelen over een landbrug. Deze brug scheidde een gletsjermeer in het noordoosten, gevormd door enorme ijskappen, van een laagvlakte in het zuidwesten.

Op dat moment vond er een eerste catastrofale overstroming plaats. Er ontstonden watervallen door het broze krijt en door die erosie stortte een stuk van de landbrug in. De laagvlakte werd overspoeld door het wassende water, maar werd niet helemaal onder water gezet. Dat gebeurde ongeveer 160.000 jaar geleden, op dat moment vond een tweede overstroming plaats die de landbrug definitief afbrak.

De onderzoekers onderzochten daarvoor fossiele kustafzettingen van weekdieren. Zo bewezen ze dat er voor die breuk geen zee aanwezig was ten zuidwesten van de brug. En met geologische data wezen ze op een ontbrekend stuk krijtformatie tussen Dover en Calais.