Rood licht stimuleert voorplanting van motten

25 februari 2021 door GDV

Van rode hartjes en rode rozen tot de rode lichtjes in de, jawel, rosse buurt, rood is de kleur bij uitstek van de liefde en seks. Niet alleen bij mensen, zo blijkt uit een opmerkelijk experiment met… insecten.

Onderzoek aan de Southwest University in Chongqing (China) wees namelijk uit dat de paringsdrang van motten – meer bepaald de Japanse dennenlichtmot (Conogethes punctiferalis) een boost krijgt van gedimd rood licht.

Fysiologisch gebeurt dit door het activeren van een genetische link die samenhangt met hun reukzin, waarvoor motten aangewezen zijn op hun antennes. Concreet: wanneer mannetjes blootgesteld worden aan rood licht, zorgt de hierdoor geactiveerde link ervoor dat ze gevoeliger worden voor de seksferomonen die de vrouwtjes uitsturen. En door deze signaalmoleculen beter op te pikken met hun antennes, worden de mannetjes vervolgens meer gemotiveerd om te paren. 

Onderzoeksleider dr. Wei Xiao beklemtoont het bredere belang van dit experiment en de resultaten ervan: ‘Onze studie is de eerste die het stimulerende effect bestudeerd heeft van rood licht op het paargedrag van insecten. Het kan daarom een springplank zijn naar research rond nieuwe conservatietechnieken voor bedreigde soorten.’

Beeld: Wei Xiao / Southwest University, China.