Schil van mango reinigt vervuilde bodem

IJzerdeeltjes uit groene mangoschillen kunnen met aardolie vervuilde bodems schoonmaken.

Bij de winning en verwerking van aardolie gaat 3 tot 7 procent verloren, die in de bodem terechtkomt. De vervuilde grond is toxisch en bedreigt het bodemleven en ecosystemen. Olievervuiling kan mutagenetische (spontane verandering van erfelijk materiaal) en kankerverwekkende effecten hebben op levende organismen die er direct of indirect mee in contact komen. Bovendien veranderen de giftigheid van olie naar verloop van tijd, waardoor er nieuwe gifstoffen in de bodem ontstaan die weer een andere aanpak vereisen.

Australische wetenschappers wisten nanodeeltjes ijzer te winnen uit een extract van gedroogde, geperste, gekookte en gefilterde groene mangoschillen. Ze mengden de deeltjes met ijzerchloride. De mix blijkt een effectieve behandeling van met aardolie besmeurde grond. De reiniging gebeurt door chemische oxidatie, waardoor alleen ontgift organisch materiaal en onschadelijk opgelost ijzer achterblijven.

Volgens de onderzoekers is al na een week ruim 90 procent van de gifstoffen verdwenen. Als is nog niet duidelijk welke biomoleculen verantwoordelijk zijn voor de afbraak van olie.

Het procedé is nog niet in het veld getest, wel met een monster in het lab. Daaruit blijkt dat deze manier beter werkt dan met de gangbare methode met borium.

Mangoschillen zijn een afvalproduct en in grote hoeveelheden beschikbaar. Deze ontdekking is daarmee een goedkope, duurzame en groene oplossing van de bodemvervuiling die nog steeds gepaard gaat met de productie van olie.