Simulatie biedt inzicht in ontstaan leven

12 maart 2014 door Eos-redactie

Britse onderzoekers hebben een nieuwe manier gevonden om de processen die aan de basis lagen voor het leven op aarde te simuleren. Zo kunnen de wetenschappers beter inschatten of leven op een andere planeet mogelijk is.

Britse onderzoekers hebben een nieuwe manier gevonden om de processen die aan de basis lagen voor het leven op aarde te simuleren. Zo kunnen de wetenschappers beter inschatten of leven op een andere planeet mogelijk is.

Waar het leven op aarde vandaan komt, is nog altijd een vraagteken. Sommige wetenschappers denken dat kleine organismen via meteorieten van andere planeten naar de onze kwamen. Maar er wordt algemeen meer geloof gehecht aan de theorie dat leven ontstond bij hydrothermale bronnen, zoals geisers maar dan op de bodem van de oceaan. De organismes vormden zich dan vanuit de chemische verbindingen die in gassen en mineralen voortkomen.

'We proberen te ontdekken hoe biologisch leven kan voortkomen uit geologische processen,' vertelt dr. Terry Kee van de University of Leeds, een van de auteurs van de studie in Astrobiology. 'Meestal zien we stenen en mineralen niet als 'levend', maar wat betekent dat eigenlijk? Wij zijn afgestapt van de vraag "wat is het leven?" en zijn verder gegaan met "wat doet het leven?". Daaruit bleek dat organismen hetzelfde chemische proces gebruiken om energie te ontwikkelen, namelijk een redoxreactie.'

Deze reactie vind je terug bij planten die aan fotosynthese doen, maar ook bij hydrothermale bronnen. De stoffen die uit deze aardscheuren komen reageren met het zeewater en zorgen zo voor elektriciteit. Bij zo'n bronnen kan er leven ontstaan zijn. De onderzoekers hebben deze omstandigheden in het lab kunnen simuleren en zoeken nu naar meer bewijzen voor hun theorie. Als ze het bij het rechte eind hebben, kunnen de wetenschappers onderzoeken of een systeem voldoende energie vrijgeeft om leven te creëren. Zo kan men inschatten in welke mate er leven kan zijn op een andere planeet. (cs)