Stikstofverwerkende bacteriën produceren krachtig broeikasgas

17 januari 2018 door SST

Sommige diazotrofen zetten koolstofdioxide om in methaan.

Stikstof ligt aan de basis van de voedselketen van zowel planten als dieren. Een belangrijk deel van het goedje wordt door bacteriën uit de lucht geplukt, die er ammoniak van maken. Deze micro-organismen, die bestaan in ontelbaar vele soorten, worden ook wel diazotrofen genoemd.

Amerikaanse biologen hebben nu ontdekt dat sommige diazotrofen niet alleen stikstof omzetten, maar ook koolstofdioxide. Geen probleem, ware het niet dat het atmosferische CO2 wordt omgezet in methaan – een broeikasgas dat meer dan twintig keer zo krachtig is. De onderzoekers schatten dat minstens tien procent van de diazotrofen methaan produceren, als bijproduct van de stikstofomzetting. Daarmee hebben ze een nieuwe, natuurlijke bron van broeikasgassen geïdentificeerd.

De belangrijkste natuurlijke producenten van methaan blijven de archaea, de oerbacteriën. Deze microben leven in zeeën en (vooral) in moerassen,  van waaruit ze jaarlijks meer dan een miljard ton methaan de atmosfeer in pompen.