Natuur & Milieu

Verbind natuurgebieden om conflicten te voorkomen

Door klimaatverandering migreren sommige dieren naar een andere habitat. Daarom is het belangrijk dat de leefgebieden met elkaar verbonden zijn.

Dit is een artikel van:
Eos Wetenschap

Dieren kunnen zich genetisch aanpassen aan klimaatopwarming of ze kunnen migreren naar een ander gebied. Wanneer dieren kiezen voor beide opties kunnen er conflicten ontstaan tussen ecologie en evolutie. Diersoorten die zich evolutionair minder snel kunnen ontwikkelen verliezen die strijd binnen hetzelfde gebied en zullen uitsterven. Daarom is het zo belangrijk dat natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Dat is de conclusie van een Canadees onderzoek.

Onderzoekers van de Universiteit van Brits-Columbia wilden weten hoe soorten die bij elkaar in hetzelfde gebied leven reageren op klimaatverandering. Daarvoor ontwikkelden zij een simulatie met een computermodel. Eerdere onderzoeken naar verspreiding of aanpassing richten zich altijd op slechts één diersoort. Door een omgeving te modelleren waarin meerdere soorten met elkaar leven in dezelfde habitat, kan een beter begrip ontstaan over de risico’s van klimaatverandering voor de biodiversiteit, menen de onderzoekers. “Wanneer we geen rekening houden met zowel verspreiding als aanpassing kunnen we het aantal soorten dat klimaatverandering overleeft overschatten”, zegt Patrick Thompson. 

“Dit onderzoek bewijst eens te meer het risico van kleine gefragmenteerde natuurgebieden en het belang van het aan elkaar koppelen van verschillende leefgebieden.”