Verlichting stoort nachtvlinders

03 augustus 2017 door DDC

Nachtelijke verlichting vermindert bestuiving door insecten.

Dat kunstlicht het gedrag van vogels en zoogdieren kan beïnvloeden wisten we al. Sommige vogels gaan er eerder door broeden, bosmuizen worden minder actief. Zwitserse wetenschappers melden in Nature dat kunstlicht ook de bestuiving door ‘s nachts actieve insecten zoals nachtvlinders en sommige kevers in de war kan sturen.

De wetenschappers deden hun experiment in 14 weiden in de relatief onverstoorde Voor-Alpen. Sommige stukken verlichtten ze met mobiele straatlampen, andere niet. Vervolgens turfden ze het aantal keren dat insecten ’s nachts planten bezochten. In de verlichte percelen lag het aantal bezoeken 62 procent lager.  In de donkere weiden passeerden bijna 300 insectensoorten de revue. In de verlichte stukken waren dat er 30 procent minder.

De onderzoekers stelden bovendien vast dat de moesdistel, een wilde plant, in de verlichte proefvelden 13 procent minder vruchten vormde. Hoewel de planten overdag even vaak bezoek kregen van bestuivers, konden die de verminderde activiteit van de nachtploeg blijkbaar niet compenseren. 

Hoewel de achteruitgang van dagvlinders, bijen en hommels algemeen bekend is, is de situatie van nachtactieve insecten grotendeels (komt ie) onderbelicht gebleven. De Zwitserse onderzoekers wijzen erop dat een achteruitgang van die soorten ook een impact kan hebben op de daginsecten, omdat ze van dezelfde planten afhangen.