Vervuild grondwater bedreigt miljoenen Chinezen

23 augustus 2013 door Eos-redactie

Het grondwater in China is op sommige plaatsen ernstig vervuild met arseen. Een studie van de University of California in Science brengt de potentiële risicogebieden voor het eerst in kaart.

Het grondwater in China is op sommige plaatsen ernstig vervuild met arseen. Een studie van de University of California in Science brengt de potentiële risicogebieden voor het eerst in kaart.

 

Wereldwijd is arseen een van de meest voorkomende vervuilingen in drinkwater. De geur- en smaakloze stof is erg giftig voor de mens. Een liter water mag daarom maximaal tien microgram arseen bevatten.

 

Maar in China wordt die norm op veel plaatsen ver overschreden. Tussen 2001 en 2005 analyseerde het Chinese nationale onderzoeksbureau waterstalen van zo’n 450.000 bronnen verspreid over het land. Bij ongeveer 20.000 daarvan bleek er maar liefst 50 microgram arseen in het water te zitten. Daardoor worden ruim 5,5 miljoen mensen bedreigd. En nog eens 15 miljoen mensen worden blootgesteld aan water dat meer dan 10 microgram per liter bevat. Bovendien stelde het onderzoeksbureau bij ruim 10.000 personen een chronische arseenvergiftiging vast.

 

Omdat nog niet alle gebieden aan de beurt kwamen, hebben onderzoekers van de University of California een theoretisch model opgesteld dat een overzicht biedt van de potentiële risicozones. Die kaart is gebaseerd op de geologische en topografische kenmerken van het land, gecombineerd met bestaande meetresultaten van arseen. Het model stemde voor ongeveer tachtig procent overeen met de bekende risicogebieden.

 

Intussen blijkt dat nog minstens twintig miljoen Chinezen in gebieden wonen met een sterk verhoogd risico. Drinkwatervergiftiging blijft dus een erg groot probleem. De Chinese overheid heeft de simulatie opgenomen in haar controleprogramma’s. (eb)