Vlaamse wetenschappers willen samenwerken met burgers

21 april 2016 door LG

Dat blijkt uit een enquête van Eos en de Jonge Academie bij 400 wetenschappers.

AIRbezen, het vlinderweekend, vogeltellingen - waarbij geïnteresseerde burgers respectievelijk luchtvervuiling maten met een aardbeienplantje en vlinders en vogels tellen in hun tuin. Het zijn maar een paar van de vele citizen science projecten in Vlaanderen. Citizen science is, mede dankzij de mogelijkheden van nieuwe technologie, in opkomst.

Wetenschappers in Vlaanderen zien wel brood in citizen science. 78% kent het concept, zo blijkt uit een online enquête bij 401 wetenschappers in Vlaanderen. Zes van de tien van hen kennen ook een specifiek citizen science project, vooral in de exacte wetenschappen. Toch is slechts een minderheid (26 wetenschappers) zelf ook betrokken geweest bij een citizen science project. Het belangrijkste voordeel van een citizen science project is volgens hen de mogelijkheid om veel data te verzamelen, gevolgd door het verspreiden van wetenschappelijke kennis in de maatschappij door burgers te betrekken en over het project te communceren naar een breed publiek.

Grootste nadeel was voor hen bijkomend administratief en communicatief werk, gevolgd door vragen over de kwaliteit van de data en de onzekerheid over een geslaagde rekrutering van deelnemers.

Verrassend: wie niet betrokken was bij een citizen science project bleek de voordelen van citizen science te onderschatten, en de nadelen te overschatten. Toch vonden zo’n 300 van de 400 ondervraagden dat citizen science toekomst heeft als onderzoeksmethode en overweegt bijna de helft om in de toekomst zelf een citizen science project op te starten.

De enquête kadert in de lancering van Iedereen Wetenschapper, een initiatief van Eos en de Jonge Academie. Het platform bundelt citizen science projecten waar Vlamingen en Nederlanders aan kunnen deelnemen en biedt onderzoekers informatie over citizen science en de mogelijkheid om via Iedereen Wetenschapper deelnemers te rekruteren. Op dit moment staan er ruim zestig projecten op de website www.iedereenwetenschapper.be. Meer dan achthonderd mensen schreven zich al in via het platform.