Watergebruik door mens doet zeespiegel stijgen

21 mei 2012 door Eos-redactie

Wat de mens aan water verbuikt en naar zee doet stromen draagt jaarlijks voor een goeie 40 procent bij aan de zeespiegelstijging. 

Wat de mens aan water verbuikt en naar zee doet stromen draagt jaarlijks voor een goeie 40 procent bij aan de zeespiegelstijging, berekenden Japanse en Amerikaanse onderzoekers.

Bij een stijging van de zeespiegel denken we spontaan aan smeltende ijskappen en gletsjers. Terecht, maar er blijkt meer aan de hand. Nieuwe computermodellen tonen aan dat menselijk waterverbruik de stijging van het zeespiegelniveau mee in de hand werkt.

Globaal genomen steeg de zeespiegel de afgelopen halve eeuw jaarlijks met ongeveer 1,8 millimeter. De stijging is het gevolg van een aantal factoren, zoals de opwarming van de oceanen en het smeltend ijskappen en gletsjers. Ze zijn de verklaring voor ongeveer 1,1 mm van de jaarlijkse stijging van het oceaanpeil, die tussen 1961 en 2003 werd waargenomen. Van het andere deel, ongeveer 0,7 mm, bleef de oorzaak onbekend.

Volgens een Japans-Amerikaans onderzoeksteam, dat zijn resultaten deze week publiceerde in Nature Geoscience, stemt dit deel overeen met het menselijk watergebruik over de hele wereld. Het grootste aandeel komt van opgepompt grondwater voor irrigatie en voor industrieel gebruik en voor verbruik in huizen. Dat vloeit vanzelfsprekend de rivieren en oceanen in. Taikan Oki van Tokyo University noemt de menselijke bijdrage verrassend hoog.

Ook Nederlands hydroloog Marc Bierkens van de Universiteit Utrecht kwam dit jaar in een studie tot de conclusie dat waterverbruik aan land de oceanen doet stijgen, maar slechts met 0,57 millimeter per jaar sinds 2000. (idr)